HÌNH ẢNH – GIBI ACADEMY

SƠ ĐỒ TƯ DUY

Sơ đồ tư duy học viên GiBi Academy ứng dụng vào môn học, thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch.

HOẠT ĐỘNG LỚP HỌC

Những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ, hào hứng, thú vị của học viên GiBi Academy.